Waarom Tielse Recycling?

Meedenken is onze kracht en een voorwaarde om van elk project een succes te maken. Tielse Recycling werkt voor overheden, bedrijven en particulieren. Elk soort project is voor ons een uitdaging. Onze medewerkers hebben de expertise in huis om elk project te lezen en te verwerken. Betrokkenheid is bij ons vanzelfsprekend. Bij projecten waar dat aan de orde is denken wij graag In een vroegtijdig stadium mee met de opdrachtgever of elke andere partij. Kiest u voor een totaaloplossing dan kiest u voor Tielse Recycling.

Sloopwerken:

"Slopen is een wetenschap"

De wereld verandert continu. Veranderende inzichten zorgen ervoor dat gebouwen en objecten niet meer bestaan. De maatschappelijke maar ook technische eisen worden steeds aangepast aan de tijd. Vroeger werd een object gesloopt omdat het moest verdwijnen. Niemand maakte zich druk over de restmaterialen die vrijkwamen bij sloop. Tegenwoordig is slopen een wetenschap. Met veel bouwtechnische kennis behandelen we objecten op een duurzame wijze. We breken niet zomaar af We maken vooraf een inventarisatie van producten en grondstoffen die geschikt zijn voor hergebruik. Niet meer te gebruiken materialen moeten op een verantwoorde wijze worden afgevoerd. Dit alles met inachtneming van alle milieu- en veiligheidsvoorschriften. Tielse Recycling is een internationaal opererend bedrijf dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een van de grotere gerespecteerde spelers op deze markt.

Totaalsloop

Tielse Recycling is ervaringsdeskundige op het gebied van totaalsloop van grote gebouwen, nutsbedrijven zoals energiecentrales maar ook van openbare kunstwerken zoals bruggen en viaducten. Ook spoorlijnen en wegen vormen een onderdeel van onze sloopactiviteiten. De projecten worden gerealiseerd met behulp van eigen materieel zoals kranen, hydraulische scharen en pneumatisch hogedrukgereedschap. Ook het transport wordt in eigen beheer georganiseerd. Is het noodzakelijk om extra capaciteit in te zetten dan beschikt Tielse Recycling over een aantal betrouwbare partners. Kortom wij beschikken over een netwerk van ondersteunende bedrijven die zorgen voor noodzakelijke aanvulling op hetzelfde kwaliteitsniveau.

Deel- en renovatiesloop

"Een vak apart"

Er zijn projecten die problemen veroorzaken omdat het betreffende project bijvoorbeeld op de monumentenlijst staat. Voor Tielse Recycling betekent dat niet een probleem maar een uitdaging. Deelsloop of renovatiesloop is dan het toverwoord. Door de aanwezige expertise kunnen wij inwendig slopen zodat er alleen een casco overblijft. Een nieuwe indeling kan er dan voor zorgen dat het pand een nieuwe bestemming krijgt terwijl het monumentale aanzicht behouden blijft.

Scheepssloop

Een schip is een groot object dat vele bruikbare materialen kan opleveren. Tielse Recycling kunt u inschakelen om uw schepen te slopen. Onze deskundige medewerkers zijn in staat om uw schepen op de meest efficiënte wijze te slopen en de bruikbare materialen af te voeren voor hergebruik.

Industriedemontage

Een specialisme van Tielse Recycling is het uitbouwen van productiestraten. Indien een productielijn wordt opgeheven moet de lijn uitgebouwd worden. Wij demonteren de productiestraat en de productieonderdelen die niet meer bruikbaar zijn worden vernietigd. Hierbij wordt regelmatig onder grote tijdsdruk gewerkt onder het motto ‘Tijd is geld'. Door middel van contracten waarin alles volledig wordt vastgelegd, garandeert Tielse Recycling de noodzakelijke geheimhouding.

Asbestverwijdering

Asbest is een gevaarlijke stof die veel problemen kan opleveren voor de gezondheid. Ook kijkt de overheid streng toe op de verwerking van deze stoffen. Recycling De Betuwe kunt u veilig inschakelen om asbest te verwijderen en te verwerken. Wij hebben de mensen en de middelen in huis om een goede verwijdering en verwerking te garanderen.

Opslag en verwerking

Bij het slopen van objecten komen veel verschillende materialen vrij. Deze materialen, zoals aluminium, koper, lood, zink en roestvrij staal worden gescheiden en gesorteerd. Alle metalen die gesorteerd zijn kunnen afgevoerd worden en zijn dan geschikt voor hergebruik. Ze worden per boot, vrachtwagen of trein vanuit deze vestiging vervoerd. Op diverse plaatsen in Nederland en Duitsland beschikken wij over opslagterreinen. Alle materialen die vrijkomen en niet direct doorgaan naar hoogovens of de metalenopslag in Tiel, worden hier opgeslagen zodat ze later kunnen worden verwerkt.

Milieu en veiligheid

"Milieu en hergebruik: de kracht van Tielse Recycling"


De overheid stelt tegenwoordig hoge eisen aan het milieu. Het liefst ziet de overheid dat 100% van alle vrijkomende materialen wordt hergebruikt. Tielse Recycling ondersteunt deze opvatting en propageert binnen het eigen bedrijf dan ook een volledige milieuvriendelijke benadering van het hele proces. Op de sloopplaats worden de materialen al zoveel mogelijk gescheiden, hout en kunststoffen worden direct afgevoerd naar recyclingbedrijven, slooppuin wordt gesorteerd en gebroken waarna ook dit wordt afgevoerd voor hergebruik. Asbest wordt verwijderd en volgens de plaatselijke richtlijnen afgevoerd. Ook ons eigen opslagterrein voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen als het om milieu gaat. Zo hebben we een vloeistofdichte betonnen vloer. Ook kunnen we olie afscheiden door middel van onze eigen installatie en beschikken we over vloeistofdichte containers. De medewerkers worden continu geschoold om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid te blijven volgen. Tielse Recycling voldoet aan alle eisen die door de Nederlandse en Duitse overheid gesteld zijn aan ons vakgebied. Omdat uit heel Europa materiaal wordt aangeleverd mogen we geen enkel risico lopen waardoor de gezondheid van onze medewerkers gevaar loopt. Op onze werf staat een detectiepoort opgesteld die de radioactiviteit meet van al het materiaal dat wordt aangeleverd.