Milieu en veiligheid

Milieu en hergebruik: de kracht van Tielse Recycling


De overheid stelt tegenwoordig hoge eisen aan het milieu. Het liefst ziet de overheid dat 100% van alle vrijkomende materialen wordt hergebruikt. Tielse Recycling ondersteunt deze opvatting en propageert binnen het eigen bedrijf dan ook een volledige milieuvriendelijke benadering van het hele proces. Op de sloopplaats worden de materialen al zoveel mogelijk gescheiden, hout en kunststoffen worden direct afgevoerd naar recyclingbedrijven, slooppuin wordt gesorteerd en gebroken waarna ook dit wordt afgevoerd voor hergebruik. Asbest wordt verwijderd en volgens de plaatselijke richtlijnen afgevoerd. Ook ons eigen opslagterrein voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen als het om milieu gaat. Zo hebben we een vloeistofdichte betonnen vloer. Ook kunnen we olie afscheiden door middel van onze eigen installatie en beschikken we over vloeistofdichte containers.
Veiligheid
De medewerkers worden continu geschoold om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid te blijven volgen. Tielse Recycling voldoet aan alle eisen die door de Nederlandse en Duitse overheid gesteld zijn aan ons vakgebied. Omdat uit heel Europa materiaal wordt aangeleverd mogen we geen enkel risico lopen waardoor de gezondheid van onze medewerkers gevaar loopt. Op onze werf staat een detectiepoort opgesteld die de radioactiviteit meet van al het materiaal dat wordt aangeleverd.